top of page
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • YouTube
medene pozadi_zdrojovy obrazek.jpg
domu_plastve.png

ANTIMIKROBIÁLNÍ POVRCHOVÉ MATERIÁLY
zneškodňující 99,9 % bakterií a virů

domu_material CleanCU.png

CleanCU - je samolepící antimikrobiální plastová fólie obsahující mikročástice mědi.

domu_material Sanitex.png

Sanitex - je samolepící antimikrobiální polyamidové rouno rafinované čistou mědí (netkaná textílie).

Je vědecky dokázáno a otestováno, že tyto unikátní antimikrobiální povrchové materiály zneškodní 99,9 % bakterií, virů a plísní při kontaktu. Tyto materiály splňují nejpřísnější hygienické normy a byly testovány jak mezinárodními, tak i českými akreditovanými laboratořemi (výsledky testů a certifikáty na vyžádání).

Virovému a bakteriálnímu přenosu na dotykových površích nejúčinněji bráni měď. Naše antimikrobiální povrchové materiály fungují neustále a ničí například virus SARS CoV-2, bakterie E. coli a další širokou škálu patogenů. Stávají se tak také pojistkou proti lidské chybě při dezinfekci.

logo Eurovir.png
logo KCL.png
logoVSCHT_zkr_zakl.png
intertek-logo-vector.png
medene pozadi_zdrojovy obrazek.jpg
ruka_bez mikrobu.png

Proč používat naše antimikrobiální povrchové materiály?

Je obecně známo, že ruce průměrného člověka mohou obsahovat více než 60 000 choroboplodných zárodků složených z až 3 000 různých bakterií a virů. Tyto se pak díky křížové kontaminaci při každodenních činnostech vyžadujících dotyk šíří a způsobují celou řadu zdravotních problémů. Bohužel asi 20 % choroboplodných zárodků na rukou zůstává i po umytí mýdlem.

ruka_se zabradlim.png

Odhadem 150 000 lidí dostane každý rok v českých nemocnicích aspoň jednu z forem HAI (infekce získané v příčinné souvislosti se zdravotní péčí). Z toho až 10 000 z nich této nákaze podlehne a české zdravotnictví tak každý rok přichází o 10 miliard korun. Tyto infekce - například MRSA a E. coli - jsou způsobeny mikroby přežívajích na objektech, kterých se lidé každý den dotýkají.

Aplikací našich antimikrobiálních povrchových materiálů se tento problém významně eliminuje (viz výsledky studií níže).

Benefity využití technologie antimikrobiálních povrchových materiálů

pomůžou vám ve vašem podnikání držet krok s rychle se měnícími globálními trendy

benefit_1.png

Omezení rizika infekce pro všechny

Zaměstnanci i spotřebitelé čelí podstatně sníženému riziku infekce.

benefit_2.png

Marketingové výhody

Podstatně vylepšíte image vaší firmy před konkurencí a tímto opatřením tak ulehčíte zákazníkům rozhodování při návratu do "normálu".

benefit_3.png

Efekt průmyslového lídra

Významné hygienické výhody

pro oblast produkce a distribuce potravin.

benefit_4.png

Zdokonalení zdravotních standardů

Maximalizovanou hygienu

při nákládání s potravinami,

tak budete o krok napřed vůči národním zdravotním standardům.

medene pozadi_zdrojovy obrazek.jpg

Co je to antimikrobiální měď?

obrazek medi s logem antimicrobial coppe

​​Slitiny mědi s obsahem větším než 60 % čisté mědi jsou první a jediné kovové povrchové materiály, které jsou registrovány agenturou EPA (vládní agentura Spojených států pro ochranu životního prostředí) jako antimikrobiální (zlato ani stříbro tuto registraci nemají). To znamená, že mají schopnost nepřetržitě inaktivovat více než 99,9 % mikrobů a plísní, které následně způsobují nemoci, infekce a zhoršují hygienické podmínky v nemocnicích a ve veřejných prostorech.

Historie antimikrobiální mědi

1994 – Univerzita v Southamptonu prokázala antimikrobiální vlastnosti mědi a slitin mědi proti

    Legionella pneumophila.

2000 – Byla prokázána antimikrobiální vlastnost mědi a slitin mědi proti Escherichia coli.

2006 – Byla prokázána antimikrob. vlastnost mědi a slitin mědi proti Methicillin rezistentnímu

    Staphzlococcus aureus (MRSA).

2007 – Byla prokázána antimikrobiální vlastnost mědi a slitin mědi proti C. difficile a chřipce A (H1N1).

2007 – Asi 300 slitin bylo registrováno americkou EPA.

2009 – Byla prokázána antimikrobiální vlastnost mědi a slitin mědi proti VRE.

2011 – Asan Medical Center v Jižné Koreji provedlo laboratorní výzkum na MRSA a VRE.

2012 – Bylo prokázáno vymýcení MRSH.

2013 – Byla prokázána eradikace noroviru.

2014 – Bylo prokázáno potlačení ptačí chřipky (AI).

2015 – Byla prokázána inaktivace viru MERS.

2020 – Byla prokázána inaktivace šíření SARS-CoV-2 (nemoc COVID-19).

Antimikrobiální měď a testované patogeny:

Acinetobacter baumannii; Adenovirus; Aspergillus niger; Candida albicans; Campylobacter jejuni; Clostridium difficile; Enterobacter aerogenes; Escherichia coli O157:H7; Helicobacter pylori; Chřipka A (H1N1); Legionella pneumophila; Listeria monocytogenes; Klebsiella pneumoniae; MRSA; Mycobacterium tuberculosis; Poliovirus; Pseudomonas aeruginosa; Salmonella enteritidis; Staphylococcus aureus; Vankomycin rezistentni enterokok (VRE) + mnoho dalších

Měď (Cu) je tradičním antimikrobiálním materiálem, který lidstvo používá již tři tisíce let.

medene pozadi_zdrojovy obrazek.jpg

Antimikrobiální aktivita

Porovnání antimikrobiálního účinku

na různých anorganických materiálech

99,9% antimikrobiální aktivita do 2 hodin pouze u mědi

(90% antimikrobiální aktivita do 30 minut)

graf_vlevo.jpg

Zdroj: International Copper Aliance, 2010

Výsledky z nemocnic v USA

Více než 90% snížení patogenů - bakterií na povrchu výrobků z mědi. Superbakterie MRSA a VRE nebyly vůbec detekovány.

graf_vpravo.jpg

Zdroj: Salgado et al., konference o nemocničních infekcích, 2010

Proces inaktivace bakterie na měděném povrchu

bakterieA.png

Měděné ionty se infiltrují skrz mikrobiální buněčnou stěnu

Bakterie detekuje měděné ionty na měděném povrchu jako základní živinu a snaží se je vstřebat.

bakterieB.png

Dochází ke zničení buněčné membrány

Absorbovaný iont mědi proniká buněčnou membránou bakterie a ta tak ztrácí základní živiny a vodu.

bakterieC.png

Inaktivace bakterie se zrychluje

Měděný iont přitahuje aktivní kyslík skrz otvor v buněčné membráně a tím způsobuje rozpad buňky.

bakterieD.png

Dochází k rozkladu genomu a plazmidu DNA

Schopnost buňky množit se a reprodukovat je zastavena.

Schopnost přežití mikrobů 

na neporézních materiálech, ze kterých jsou vyrobeny například kliky dveří, madla, povrchy zábradlí či ovladače výtahů je až pět dnů. Zatím co na skleněných površích jako jsou dotykové plochy displejů je to až dnů devět.

mikroby_preziti.jpg
medene pozadi_zdrojovy obrazek.jpg

Hlavní přednosti našich materiálů

prednosti materialu_ikona 1.png

Nepřetržitá

antimikrobiální účinnost

Permanentní antimikrobiální účinnost (24 hodin, 7 dní v týdnu) bez ohledu na vnější podmínky (vlhkost, teplota, apod.).

prednosti materialu_ikona 2.png

Eliminace lidského faktoru

Aplikací materiálů se z velké části eliminuje i lidský faktor (na rozdíl od roušek, dezinfekce nebo osobní hygieny, kde je třeba se spolehnout na součinnost a zodpovědné chování každého jednotlivce).

prednosti materialu_ikona 3.png

Bezpečné použití

Vyrobeno ze 100% recyklovatelného a ekologického materiálu.

Výhody použití našich materiálů

vyhody1.png

Jsou odolné

Díky použité technologii, která zajišťuje rovnoměrnou distribuci mikročástic mědi si tento materiál uchovává svoje antimikrobiální schopnosti navzdory teplu, vlhku i opotřebení.

vyhody2.png

Řeší negativní vlastnosti mědi

Díky vývoji a použití různých druhů plastů jsou eliminovány negativní vlastnosti mědi jako je koroze, chemická oxidace, změna barvy či zápach.

vyhody3.png

Nahrazuje a předčí nanomateriály obsahující stříbro

Ukázalo se, že použití nanomateriálů obsahujících stříbro je jednak pro lidské tělo riskantní a jednak že antimikrobiální vlastnosti stříbra začínají až jeho navlhčením.

medene pozadi_zdrojovy obrazek.jpg

Certifikace

Naše materiály splňují nejpřísnější hygienické normy a byly testovány, jak mezinárodními, tak i českými akreditovanými laboratořemi - výsledky testů a certifikáty na vyžádání.

logo_CleanCu_cerne.png

Materiál CleanCU byl dále také testován mezinárodními akreditovanými laboratořemi SGS (SGS S.A.), KCL (Korea Conformity Laboratories), FITI Testing & Research Institute, KTC (KAKEN test center Japan), atd. Materiály CleanCU vyhovují požadavkům FDA (vládní agentura Spojených států pro kontrolu léčiv a potravin) a jsou certifikovány jako GTP (Green Technology Product).

logo Sanitex.png

Materiál Sanitext testován německou akreditovanou laboratoří EUROVIR Hygiene-Labor GmbH, vyhovující evropské směrnici RoHS a evropskému nařízení REACH (oba dokumenty zajišťují vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí).

logo Eurovir.png
logo KCL.png
logoVSCHT_zkr_zakl.png
Logo SGS
intertek-logo-vector.png
medene pozadi_zdrojovy obrazek.jpg

TYPY NAŠICH MATERIÁLŮ

material_K COPPER.png

FÓLIE K COOPER PLUS

 • antimikrobiální měděná fólie semitransparentní

 • verze s lepidlem a bez lepidla

 • materiál PE, TPU / měď

material_ANTIGERM TUBE.png

ANTIGERM TRUBICE

 • antibakteriální měděná trubice

 • teplem smršťovací

 • Ø 15, 25, 40 a 60 mm

 • materiál EVA / měď

material_Sanitex.png

MATERIÁL SANITEX

 • antimikrobiální polyamidová netkaná textilie rafinovaná čistou mědí (CU +)

 • netransparentní

 • verze s lepidlem

 • materiál polyamid / měď

medene pozadi_zdrojovy obrazek.jpg

OBLASTI VYUŽITÍ ANTIMIKROBIÁLNÍCH POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ

Odhadem 150 000 lidí dostane každý rok v českých nemocnicích aspoň jednu z forem HAI (infekce získané v příčinné souvislosti se zdravotní péčí). Z toho až 10 000 této nákaze podlehne a české zdravotnictví tak každý rok přichází o 10 miliard korun.

 

Tyto infekce - například MRSA a E.coli - jsou způsobeny mikroby přežívajících na objektech, kterých se lidé každý den dotýkají.

Tento problém se zdaleka netýká jen nemocničních prostor, ale i dalších veřejných, pracovních a soukromých prostorů.

A5.jpg
A8_1.jpg

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Nemocnice

Ambulance

LDN

Lázeňská zařízení

A4_1.jpg
A7.jpg

KANCELÁŘE A OBCHODY

Výtahy

Eskalátory

Dveřní úchyty

Kanceláře

Příslušenství

fotky_na_webu-sanitex1.jpg
fotky_na_webu-sanitex2.jpg

BANKOVNÍ DOMY

ATM bankomaty

Platební terminály

Objednací zařízení

Dotykové displeje

Tablety

Telefony

fotky_na_webu-sanitex3.jpg
fotky_na_webu-sanitex4.jpg

VEŘEJNÁ DOPRAVA

Autobus

Vlak

Taxi

Ostatní služby

Naše produkty jsou doplňkem k běžné prevenci proti infekcím, nikoliv jejich náhradou. Snižují však četnost potřebnou k dezinfekci neporézních povrchů o 60 až 80 % (na základě hodinové hygieny).

 

Všechny naše produkty jsou vyráběny pouze pomocí slitin mědi registrovaných u Agentury pro ochranu životního prostředí Spojených států (EPA), které musí splňovat požadavky ohledně prokázání 99,99 % usmrcení mikrobů do 2h od kontaktu. 

Všechny naše produkty byly a jsou testovány mezinárodními akreditovanými laboratořemi a jejich účinnost byla 100 %. vědecky prokázána.

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a získejte tak další informace o našich produktech a službách.

PROČ CleanCU a Sanitex?

Potřeba spotřebitelů po netoxických antimikrobiálních výrobcích neustále roste, ale měď, která má nejlepší antimikrobiální sílu, je asi 3 až 5 krát dražší než běžné nerezové výrobky. Je obtížné ji zpracovat na různé tvary kvůli omezené tvarovatelnosti a nemůže být široce používána kvůli korozi, oxidaci, změně barvy a jedineřnému zápachu.

Vyřešení těchto problémů za pomoci technologie kompozitních materiálů tak přináší odpověď na potřebu antimikrobiální ochrany za rozumné ceny.

O NÁS

Projekt 4aseptic Česká republika přináší efektivní, rychlá a cenově dostupná řešení v oblasti minimalizace rizik spojených s mikrobiální zátěží v každodenním životě.

Počátek projektu 4aseptic Česká republika se datuje na květen 2020 jako reakce na globální pandemii. Jde o spojení dvou podnikatelských subjektů pohybujících se v oblasti využití fólií a to v segmentu vizuálních technologií - UGO! Media s.r.o. - a v oblasti signmakingu a konvertingu - MEZANIN s.r.o. O obou společnostech lze říci, že patří mezi špičku ve svém oboru a jsou etablované na českém trhu již řadu let.

Jako profesionálové v oblasti použití fólií máme jednak přístup k posledním novinkám v této oblasti a také disponujeme rozsáhlou sítí partnerů, která nám umožňuje reagovat a realizovat projekty jakéhokoliv rozsahu.

kontakt
O_nas

KONTAKT

Vaše zpráva byla odeslána.

4aseptic.cz

Distributor materiálů CleanCU a Sanitex pro Českou republiku

Mezanin s.r.o.

Nad Kamínkou 1420

156 00 Praha 5 - Zbraslav

bottom of page